Skip to main content Skip to search

Založení živnosti v Rakousku

Zalozenie-zivnosti-v-rakusku
Zalozenie-zivnosti-musite-ohlasit
Podnikat-mozete-zacat-od-chvile-ako-mate-zivnost-zalozenu

ZALOŽENÍ ŽIVNOSTI V RAKOUSKU

V případě, že máte jako fyzická osoba zájem o dlouhodobý výkon své činnosti v Rakousku, potřebujete si k tomu založit rakouskou živnost. Ta je buď volná nebo regulovaná, přičemž v případě regulované činnosti je nutné splnění dalších zákonných předpokladů, zejména pokud jde o vzdělání a praxe v oboru. Založení živnosti musíte ohlásit na tamější živnostenský úřad. Při přihlašování živnosti je nutné předložit několik dokladů v závislosti na tom, zda žádáte o volnou nebo regulovanou živnost, zejména však rodný list, doklad totožnosti, potvrzení o pobytu v Rakousku, výpis z rejstříku trestů, případný doklad o vzdělání a praxi. Všechny doklady musí být úředně přeložené do slovenského jazyka.

ODKDY MŮŽU PODNIKAT

Podnikat můžete začít od okamžiku založení živnosti. Po založení živnosti musíte informovat o Vaší činnosti rakouský finanční úřad (Finanzamt) a rovněž i příslušnou sociální pojišťovnu živnostenského podnikání (SVA). Uvedená registrace a rakouská živnost s sebou nese také povinnost úhrady měsíčních odvodů příslušné pojišťovně, povinné zpoplatněné členství v Obchodní komoře, a samozřejmě úhradu rakouské daně z příjmu. Uvedené Vás opravňuje k dávkám rakouského sociálního systému, ale i k rakouskému důchodu.

Ano, jedním předpokladem k udělení rakouské živnosti je ohlášení pobytu v Rakousku. Bez toho není možné v Rakousku živnostenské oprávnění získat.

Od okamžiku vydání rakouského živnostenského oprávnění Vám též vzniká povinnost registrovat se na příslušné sociální pojišťovně za účelem platby odvodů, na finančním úřadě, ale i v příslušné obchodní komoře.