Skip to main content Przejdź do wyszukiwania

ZKO (Zgłoszenie oddelegowania pracowników)

Hlasenie-na colny-urad
ZKO-Hlaseniea-na-colny-urad-Rakusko
kontrola-zamestnancov-a-zamestnavatela-v-rakusku

ZKO (ZGŁOSZENIE ODDELEGOWANIA PRACOWNIKÓW)

W przypadku, kiedy planowania wykonywania w Austrii prac za pośrednictwem swoich pracowników, w Ministerstwie Finansów należy zgłosić swoją firmę jako pracodawcę, swoich pracowników i miejsce wykonywania pracy. Jednocześnie zgłoszeniu podlega każda zmiana w stosunku do zgłoszenia poprzedniego. W zgłoszeniu pierwotnym należy, oprócz innego, podać też wysokości wynagrodzenia pracowników. Muszą być one zgodne ze stosowną obowiązującą austriacką umową zbiorową. W Austrii istnieje kilka rodzajów umów zbiorowych, przy czym różnią się one między sobą rodzajem wykonywanej pracy.

POLICJA FINANSOWA

W razie ewentualnej kontroli Policja Finansowa sprawdza głównie to, czy poszczególni pracownicy zostali zgłoszeni, czy wypłacana jest im minimalna płaca zgodnie ze stosowną umową zbiorową z dopłatami włącznie oraz czy pracy nie wykonują osoby samozatrudnione, jako tzw. pracownicy ukryci, za co grożą bardzo wysokie kary.

Jeśli dana firma zagraniczna deleguje swoich pracowników do pracy w Austrii, to w Ministerstwie Finansów, korzystając z formularza zgłoszeniowego ZKO, należy zgłosić miejsce wykonywania pracy oraz pracowników, którzy będą pracować w ramach danego projektu.

Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej na jeden dzień przed rozpoczęciem pracy przez pracownika(ów). Nie wolno też zapominać, aby zgłosić każdą zmianę w stosunku do zgłoszenia poprzedniego oraz ukończenie oddelegowania pracownika(ów).