Skip to main content Skip to search

Príspevky do Gebietskrankenkasse

prispevky-do-Gebietskrankenkasse
cast-danej-zrazky-vo-vyske-20-percent-smeruje-do-Gebietskrankenkasse
vratenie-prispevkov-oslobodenie-prispevkov-20-percent

PRÍSPEVKY DO GEBIETSKRANKENKASSE

V prípade ak ako firma alebo živnostník vysielate na stavebné práce do Rakúska k rakúskemu zákazníkovi svojich zamestnancov, môže Vám rakúsky zákazník strhnúť z každej faktúry zrážku vo výške 25%. Uvedené slúži ako ochrana rakúskeho zákazníka pre prípad, že by sa preukázalo, že predmetní zamestnanci mali byť poistení v rakúskom sociálnom systéme (napr. po 24 mesiacoch vysielania zamestnancov). Časť danej zrážky vo výške 20% smeruje do Gebietskrankenkasse (zdravotnej poisťovne príslušnej podľa miesta výkonu práce) a časť vo výške 5% na príslušný daňový úrad. Predmetná suma sa často použije na započítanie splatnej dane zo mzdy zamestnancov.

VRÁTENIE PRÍSPEVKOV, OSLOBODENIE OD PRÍSPEVKOV

O príspevky do Gebietskrankenkasse sa dá požiadať pomerne jednoducho, stačí na to jeden formulár a príspevky (časť vo výške 20%) viete dostať celkom rýchlo späť na Váš účet. Spracovanie žiadosti trvá približne 2 týždne. Od predmetnej povinnosti zrážania týchto príspevkov sa viete úplne oslobodiť avšak až po tom, ako sa ako zamestnávateľ zapíšete do tzv. HFU – zoznamu. Toto je však možné až po tom, ako odvádzate príspevky do rakúskeho sociálneho systému po dobu 3 rokov.

Uvedené by mal strhnúť každý rakúsky zákazník, ktorý sa chce chrániť pred skutočnosťou, že by sa preukázalo, že niektorý z Vašich zamestnancov mal byť poistencom rakúskeho sociálneho systému, teda ide skôr o ochranu rakúskych firiem, ktoré sa chcú vyhnúť neskorším problémom či sankciám.

Áno, o vrátenie zrážky viete požiadať ihneď po jej strhnutí, pričom doba spracovania trvá približne 2 týždne. V prípade, že si nechávate spracovávať mzdu Vašich zamestnancov kvôli dobrovoľnej zrážke dani zo mzdy, je časť vo výške 5% započítaná s Vašou úhradou dane zo mzdy.