Skip to main content Skip to search

Vyhotovení daňových přiznání

vyhotovenie-danovych-priznani
finanzamt-steuer-berater
prehlad-sadzieb-dane-z-primu-v-rakusku

POVINNOST PODAT DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ

Pokud jste zaměstnancem rakouské společnosti a zdržujete se v Rakousku po dobu delší než 183 dní v kalendářním roce, máte povinnost podat daňové přiznání v Rakousku a zde také zaplatit daň z příjmu. Totéž platí i tehdy, pokud máte rakouskou živnost (bez ohledu na dobu pobytu). Výše daní je závislá na Vašem příjmu. Avšak v případě, že Váš roční příjem nepřekročí hranici 11 000 EUR, platí, že jste osvobozen od daňové povinnosti, přičemž vám ani nevzniká povinnost podat daňové přiznání. Pokud stanovenou hranici překročíte, je výše daně závislá na výši Vašeho příjmu. Pokud máte na Slovensku i nadále trvalý pobyt a nemáte tu žádné příjmy, jste povinný podat daňové přiznání i na Slovensku, třebaže nulové.

 

PŘEHLED SAZEB DANĚ Z PŘÍJMU

Lhůta k podání daňového přiznání v Rakousku je do konce dubna následujícího roku. V Rakousku platí tzv. progresivní daň, tzn. čím vyšší příjem, tím vyšší je i procento daně.

Výše zdanitelného příjmuDaňová sazba pro výpočet
do 11 000 €nezdaňuje se
11 000 € – 25 000 €36,50 %
25 000 € – 60 000 €43,214 %
nad 60 000 €50 %
  • 11 000 € – 25 000 €
  • 25 000 € – 60 000 €
  • nad 60 000 €

Pokud Vaše vyslání trvá déle než 183 dní v kalendářním roce, jste povinný podávat daňové přiznání v Rakousku a zdanit svůj příjem tam.

 

Lhůta k podání daňového přiznání v Rakousku je do konce dubna následujícího kalendářního roku.