Naše služby > Založení živnosti v Rakousku

Založení živnosti
v Rakousku

Pomůžeme vám s administrativou a řešeními v Rakousku.
Ať jste firma, živnostník nebo zaměstnanec.

Založení živnosti v Rakousku

Máte-li jako fyzická osoba zájem dlouhodobě vykonávat svou činnost v Rakousku, potřebujete si k tomu založit rakouskou živnost. Tato je buď volná, nebo regulovaná, přičemž v případě regulované živnosti je nutné splnění zákonných předpokladů k prokázání a uznání odborné kvalifikace v daném oboru. Založení živnosti musíte nahlásit na tamní živnostenský úřad. Při přihlašování živnosti je nutné předložit několik dokladů v závislosti na tom, zda žádáte o volnou nebo regulovanou živnost jako např. rodný list, doklad totožnosti, potvrzení o pobytu v Rakousku či výpis z rejstříku trestů.

Od kdy mohu podnikat?

Podnikat můžete začít od chvíle, kdy máte živnost založenou. Po založení živnosti musíte informovat o Vaší činnosti rakouský daňový úřad (Finanzamt) a také příslušnou sociální pojišťovnu živnostenského podnikání (SVS). Uvedená registrace a rakouská živnost přináší s sebou také povinnost úhrady měsíčních odvodů do příslušné pojišťovny, povinné zpoplatněné členství v Obchodní komoře a samozřejmě úhradu rakouské daně z příjmu. Uvedené vás opravňuje k dávkám rakouského sociálního systému a také k rakouskému důchodu.

Časté dotazy

Jaké další povinnosti mi vyplývají z rakouské živnosti?

Od momentu získání živnostenského oprávnění, vám vzniká také povinnost registrovat se na příslušné sociální pojišťovně za účelem úhrady odvodů, na daňovém úřadě i na Obchodní komoře.

Pomůžeme vám?

Neváhejte nás kontaktovat

Vaše osobní údaje budou použity výhradně pro účely vyřešení Vaší poptávky a v souladu s podmínkami zpracování osobních údajů GDPR.
Pravidla ochrany osobních údajů naleznete zde.

ProfiDeCon newsletter

Nenechte si ujít důležité změny, povinnosti a nařízení.
Newsletter posíláme jen když to považujeme za důležité.