Naše služby > Vyhotovení daňových přiznání 

Vyhotovenie
daňových priznaní

Pomůžeme vám s administrativou a řešeními v Rakousku.
Ať jste firma, živnostník nebo zaměstnanec.

Povinnost podat
daňové přiznání

V případě, že jste zaměstnancem rakouské společnosti, může vám v určitých případech vzniknout povinnost k podání rakouského daňového přiznání. Povinnost podání rakouského daňového přiznání vzniká i při založení rakouské živnosti. Pokud váš roční příjem nepřekročí hranici nezdanitelného příjmu platnou pro daný kalendářní rok, platí, že jste osvobozeni od daňové povinnosti, přičemž nejste ani povinen podat daňové přiznání. Pokud stanovenou hranici překročíte, závisí výše daně na výši vašeho příjmu. V případě, že máte v Čechách nadále trvalý pobyt a nemáte zde žádné příjmy, jste povinen podat daňové přiznání i v Čechách, být nulové.

Lehoty pro podání
daňového přiznání

Lhůta pro podání daňového přiznání v Rakousku je do konce dubna, případně při elektronickém podání, do konce června následujícího roku.

Pomůžeme vám?

Neváhejte nás kontaktovat

Vaše osobní údaje budou použity výhradně pro účely vyřešení Vaší poptávky a v souladu s podmínkami zpracování osobních údajů GDPR.
Pravidla ochrany osobních údajů naleznete zde.

ProfiDeCon newsletter

Nenechte si ujít důležité změny, povinnosti a nařízení.
Newsletter posíláme jen když to považujeme za důležité.