Naše služby > Měsíční hlášení na BUAK

Měsíční hlášení na BUAK

Měsíční hlášení
na BUAK

Pomůžeme vám s administrativou a řešeními v Rakousku.
Ať jste firma, živnostník nebo zaměstnanec.

Povinnost podávání měsíčních hlášení a placení příspěvků na buak

Povinnost podávání
měsíčních hlášení
a placení příspěvků
na BUAK

Pokud jako zaměstnavatel vysíláte nebo dočasně pronajímáte na stavební práce do Rakouska vaše zaměstnance, vzniká vám povinnost podávání měsíčních hlášení na rakouský fond pro dovolené a odstupné BUAK a rovněž povinnost k úhradě měsíčních příspěvků na dovolenou za vyslané zaměstnance. Do měsíčního hlášení je třeba uvést přesné dny, během kterých vaši zaměstnanci pracovali v Rakousku a za toto Vám bude ze strany BUAK stanovena výše příspěvku na dovolenou vyslaných zaměstnanců. Výše příspěvků přitom závisí na činnosti, kterou zaměstnanci v Rakousku vykonávají a na příslušné mzdě ve smyslu rakouské kolektivní smlouvy.

Nárok na dovolenou

Vyslaní zaměstnanci získávají za dobu vyslání nebo jejich dočasného přidělení alikvotní část nároku na dovolenou. V případě, že zaměstnanec čerpá dovolenou, BUAK tuto čerpanou dovolenou proplácí zaměstnavateli z uhrazených příspěvků. Pokud vyslaní zaměstnanci nevyčerpali během doby vyslání a ani během 6 měsíců po něm při trvajícím pracovním poměru ve vysílajícím podniku celou dovolenou, mohou si uplatnit vůči BUAK proplacení nevyčerpané dovolené. Toto BUAK proplácí přímo zaměstnanci.

Časté dotazy

Kdy jsem jako zaměstnavatel povinen platit příspěvky na BUAK?

Pokud jako zaměstnavatel vysíláte nebo dočasně pronajímáte vaše zaměstnance na stavební práce do Rakouska, vzniká vám povinnost podávání měsíčních hlášení a zároveň placení měsíčních příspěvků na dovolenou za vyslané zaměstnance.

Mohu si jako zaměstnanec požádat o proplacení dovolené?

Ano, pokud jste si jako zaměstnanec nevyčerpali celou dovolenou, na kterou vám vznikl nárok za dobu prací v Rakousku, můžete BUAK požádat nejdříve po uplynutí 6 měsíců od skončení vyslání o její proplacení.

Pomůžeme vám?

Neváhejte nás kontaktovat

Vaše osobní údaje budou použity výhradně pro účely vyřešení Vaší poptávky a v souladu s podmínkami zpracování osobních údajů GDPR.
Pravidla ochrany osobních údajů naleznete zde.

ProfiDeCon newsletter

Nenechte si ujít důležité změny, povinnosti a nařízení.
Newsletter posíláme jen když to považujeme za důležité.