Naše služby > Zpracování mzdové agendy

Zpracování
mzdové agendy

Pomůžeme vám s administrativou a řešeními v Rakousku.
Ať jste firma, živnostník nebo zaměstnanec.

Zpracování mzdové agendy

Máte v Rakousku založenou právní entitu a plánujete zaměstnávat zaměstnance spadající pod rakouský sociální systém? Nebo plánujete provádět aktivity prostřednictvím své domovské entity na území Rakouska a plánujete při tom zaměstnat zaměstnance spadající pod rakouský sociální systém? V obou případech je nutné vaši firmu zaregistrovat v Rakousku na příslušné zdravotní pojišťovně i na daňovém úřadě pro účely daně ze mzdy a nechat si zpracovávat mzdu podle rakouských předpisů. 

Prostřednictvím našich rakouských partnerů vám umíme pomoci jednak se samotnou přípravou pracovní smlouvy, určením příslušné kolektivní smlouvy, pod kterou má daný zaměstnanec spadat a rovněž stanovením minimální mzdy, kterou musíte svým zaměstnancům vyplácet včetně všech dalších zákonných příplatků, ale také se samotným výpočtem rakouských mezd a vypočtením zákonných odvodů a daně ze mzdy. Stačí nám jen dodat každý měsíc údaje ve správné formě a přebereme za vás veškerou administrativu spojenou se zaměstnáváním vašich zaměstnanců.

Časté dotazy

Kdy se mohu osvobodit od toho, aby mi rakousky zákazník více nestrhával srážkovou daň ve výšce 20%?

K tomu, aby vám rakouský zákazník nestrhával z faktur srážkovou daň ve výši 20%, je nutné zpracovávat mzdu vašich zaměstnanců a odvádět rakouskou daň ze mzdy na rakouský daňový úřad. Následně je možné požádat daňový úřad o vystavení osvobození, které předložíte rakouskému zákazníkovi a ten vám již dále srážkovou daň strhávat nemůže. Toto osvobození lze však získat pouze za předpokladu, že vznikne důvod pro vedení mzdového účetnictví v Rakousku.

Pomůžeme vám?

Neváhejte nás kontaktovat

Vaše osobní údaje budou použity výhradně pro účely vyřešení Vaší poptávky a v souladu s podmínkami zpracování osobních údajů GDPR.
Pravidla ochrany osobních údajů naleznete zde.

ProfiDeCon newsletter

Nenechte si ujít důležité změny, povinnosti a nařízení.
Newsletter posíláme jen když to považujeme za důležité.