Skip to main content Przejdź do wyszukiwania

Świadczenia na rzecz Gebietskrankenkasse

prispevky-do-Gebietskrankenkasse
cast-danej-zrazky-vo-vyske-20-percent-smeruje-do-Gebietskrankenkasse
vratenie-prispevkov-oslobodenie-prispevkov-20-percent

ŚWIADCZENIA NA RZECZ GEBIETSKRANKENKASSE

W przypadku, kiedy wysyłają Państwo swoich pracowników do Austrii do prac budowlanych u austriackiego klienta, austriacki klient ma prawo do potrącenia 25% z każdej faktury. Powyżej podana kwota pełni rolę ochrony dla austriackiego klienta w razie, gdyby się okazało, że wzmiankowani pracownicy powinni być ubezpieczeni w ramach austriackiego systemu ubezpieczeń socjalnych (np. po upływie 24 miesięcy ich oddelegowania). Kwota w wysokości 20% jest przeznaczona dla Gebietskrankenkasse (Zakładu Ubezpieczeń Zdrowotnych zgodnie z miejscem wykonywania pracy), zaś kwota w wysokości 5% dla stosownego Urzędu Skarbowego. Wzmiankowana kwota często wykorzystywana jest do kompensacji zapłaty podatku od wynagrodzenia pracowników.

ZWROT SKŁADEK, ZWOLNIENIE OD PŁACENIA SKŁADEK

O zwrot składek do Gebietskrankenkasse można wystąpić w dość prosty sposób, wystarczy wypełnić jeden formularz i świadczenia (część w wysokości 20%) z powrotem pojawią się na koncie płatnika. Rozpatrzenie wniosku trwa w przybliżeniu 2 tygodnie. Istnieje możliwość niepłacenia wzmiankowanych składek, jednakże dopiero po tym, kiedy firma, jako pracodawca, zostanie wpisana do rejestru tzw. HFU. Jednakże wszystko to jest możliwe dopiero po upływie okresu 3 lat odprowadzania składek do austriackiego systemu socjalnego.

Każdy austriacki klient powinien potrącać tę kwotę, aby zapobiec okoliczności, gdyby w przyszłości okazało się, że którykolwiek z oddelegowanych pracowników powinien stać się ubezpieczonym w ramach austriackiego systemu socjalnego; zatem chodzi raczej o ochronę firm austriackich, chcących uniknąć problemów czy sankcji.

Tak, zwrotu zaliczki można się domagać natychmiast po jej ściągnięciu, przy czym okres rozpatrzenia wniosku trwa w przybliżeniu 2 tygodnie. W przypadku, kiedy z płacy oddelegowanych pracowników dobrowolnie potrącana jest zaliczka podatku od wynagrodzenia, kwota w wysokości 5% zaliczana jest do kwoty zapłaty podatku od wynagrodzenia.