Nasze Usługi > Zgłoszenie czynności

Zgłoszenie czynności

Pomożemy Ci z administracją i rozwiązaniami w Austrii. Niezależnie od tego, czy jesteś firmą, osobą samozatrudnioną czy pracownikiem.

Zgłoszenie czynności

Jeżeli jako firma lub osoba samozatrudniona planujesz tymczasowo wykonywać na terenie Austrii działalność podlegającą regulacjom w rozumieniu austriackich przepisów, masz obowiązek zgłosić swoją działalność jeszcze przed rozpoczęciem pracy. Wniosek składany jest do Federalnego Ministerstwa Pracy i Gospodarki. Ministerstwo podczas oceny sprawdza, czy posiadasz wystarczające wykształcenie lub doświadczenie niezbędne do wykonywania danej działalności w swoim państwie.

Czy jest ryzyko sankcji?

Warunki zgłoszenia czynności są całkiem rygorystyczne. W przypadku niektórych rodzajów działalności (np. w przypadku robót budowlanych) konieczne jest także udokumentowanie posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, co najmniej w wysokości 1 mln EUR na zdarzenie. Jeżeli ministerstwo nie wyrazi zgody na zgłoszenie działalności, nie jesteś uprawniony do wykonywania danej pracy na terytorium Austrii, a w przypadku naruszenia tego obowiązku możesz zostać ukarany. Podobnie nie należy rozpoczynać prowadzenia działalności gospodarczej, zanim Ministerstwo nie wyda pozytywnej decyzji.

Często zadawane pytania

KTO MA OBOWIĄZEK ZGŁASZANIA DZIAŁALNOŚCI W AUSTRII?

Każda zagraniczna firma lub zagraniczny przedsiębiorca, który planuje tymczasowo wykonywać w Austrii pracę wchodzącą w zakres zawodów regulowanych, musi zgłosić taką działalność za pomocą tzw. powiadomienia o działalności (Dienstleistungsanzeige).

KIEDY MUSZĘ ZGŁOSIĆ SWOJĄ AKTYWNOŚĆ?

Działania należy zgłosić z odpowiednim wyprzedzeniem, aby jeszcze przed rozpoczęciem prac mieć pozytywną decyzję Ministerstwa.

Możemy Ci pomóc?

Nie wahaj się z nami skontaktować

Twoje dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu rozwiązania Twojego zgłoszenia i zgodnie z warunkami przetwarzania danych osobowych RODO. Politykę prywatności można znaleźć tutaj.

ProfiDeCon newsletter

Nie przegap ważnych zmian, obowiązków i przepisów.
Newsletter wysyłamy tylko wtedy, gdy uznamy to za ważne.