Skip to main content Przejdź do wyszukiwania

Prowadzenie księgowości

vedenie-uctovnictva
uctovna-zavierka-rakuskej-gmbh
rezim-dph-v-oblasti-stavebnictva-dane-rakusko

PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI

W razie założenia w Austrii firmy, która została prawidłowo zarejestrowana w Rejestrze Handlowym, powstaje powinność prowadzenia księgowości tejże firmy. W Austrii obowiązuje dwojaki sposób prowadzenia księgowości, zaś maksymalna wysokość podatku osiąga pułap 42,6%. Sprawozdanie finansowe austriackiej GmbH musi być corocznie poddane audytowi, który jest stosunkowo finansowo wysoką pozycją. Potrafimy poprowadzić księgowość korzystając z usług naszego partnera – austriackiego biura podatkowego. Oprócz prowadzenia klasycznej księgowości oczywiście informujemy o zmianach w legislatywie dotyczącej rachunkowości oraz o przepisach odnośnie podatku VAT.

PŁACENIE PODATKU VAT W BUDOWNICTWIE

W budownictwie, w większości przypadków, usługa powiązana jest z nieruchomością, co oznacza, że miejscem dostawy jest Austria. W razie świadczenia usług budowlanych na terytorium Austrii za pośrednictwem firmy zagranicznej, kiedy odbiorcą jest osoba prywatna, należy zarejestrować się w austriackim urzędzie podatkowym, zaś do ceny usługi trzeba doliczyć kwotę austriackiego podatku VAT (20%). Do wysokości obrotu 36 000,- EUR za dany rok kalendarzowy austriackie podmioty podatkowe nie muszą się zarejestrować jako płatnicy podatku VAT. Jednakże limit ten nie obowiązuje firmy zagranicznej. Jeśli odbiorcą usługi budowlanej będzie przedsiębiorca, to zostanie mu wystawiona faktura bez podatku VAT, przy czym w Austrii obowiązuje zasada samoistnego opodatkowania się. Jeśli przedsiębiorca taki nie jest płatnikiem podatku VAT, wtedy to on odprowadzi podatek VAT austriackiemu urzędowi skarbowemu. Zagraniczna firma nie musi zarejestrować się jako płatnik podatku VAT.

Należy pamiętać, że w Austrii firmy budowlane wystawiają sobie nawzajem faktury bez podatku VAT, wskutek czego realizowana jest zasada wewnątrzkrajowego samoistnego opodatkowania się. Jeśli, dla przykładu, słowacka firma wystawi austriackiemu płatnikowi podatku VAT fakturę bez podatku VAT, zaś jej słowacki poddostawca chce wystawić fakturę za swoje usługi w ramach projektu w Austrii, wtedy obowiązuje zasada, że słowacki poddostawca nie musi rejestrować się jako płatnik podatku VAT w Austrii. Po prostu wystawi fakturę bez podatku VAT na podstawie austriackiego przepisu regulującego problematykę samoistnego opodatkowania się między firmami budowlanymi.

W przypadku wykonywania prac na terytorium Austrii, to prace takie są zwolnione od podatku VAT; w danym przypadku obowiązuje zasada samoistnego opodatkowania się. Podobnie nie ma potrzeby zarejestrowania się w Austrii jako płatnik podatku VAT w przypadku korzystania z usług poddostawców.

Firma austriacka nie ma obowiązku zarejestrowania się jako płatnik podatku VAT do wysokości obrotu nie przekraczającego kwoty 36.000,- EUR. Jednakże po przekroczeniu takiego pułapu obrotu w Austrii, zarejestrowanie się jako płatnik podatku VAT jest obowiązkowe.