Skip to main content Przejdź do wyszukiwania

Sporządzanie zeznań podatkowych

vyhotovenie-danovych-priznani
finanzamt-steuer-berater
prehlad-sadzieb-dane-z-primu-v-rakusku

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA ZEZNANIA PODATKOWEGO

Każdy, kto jest pracownikiem austriackiej firmy i przebywa na terytorium Austrii przez okres dłuższy niż 183 dni w roku kalendarzowym, jest zobowiązany do złożenia zeznania podatkowego w Austrii i do zapłacenia tamże podatku dochodowego. To samo dotyczy też przypadku prowadzenia zgłoszonej w Austrii jednoosobowej działalności gospodarczej (bez względu na długość czasu pobytu). Wysokość podatku dochodowego jest uzależniona od wysokości przychodów. Jednakże w przypadku nieprzekroczenia limitu przychodów w kwocie 11 000,- €, obowiązuje zwolnienie od obowiązku zapłacenia podatku dochodowego, bez potrzeby składania zeznania podatkowego.  W razie przekroczenia powyższego limitu wysokość podatku dochodowego zależy od wysokości osiągniętego przychodu. W przypadku posiadania w dalszym ciągu miejsca stałego zamieszkania w Słowacji i pozostawania bez żadnych słowackich przychodów, zeznanie podatkowe należy złożyć również w Słowacji pomimo tego, że będzie ono zerowe.

 

PRZEGLĄD STAWEK PODATKU DOCHODOWEGO

Termin na złożenie zeznania podatkowego za dany rok upływa w Austrii z końcem kwietnia roku następnego. W Austrii obowiązuje tzw. podatek progresywny, to znaczy, iż ze wzrostem wysokości przychodów rośnie procent ich opodatkowania.

Wysokość przychodów podlegających opodatkowaniuStawka podatku przyjęta do obliczenia
do 11 000 €nie podlega opodatkowaniu
11 000 € – 25 000 €36,50 %
25 000 € – 60 000 €43,214 %
powyżej 60 000 €50 %
  • 11 000 € – 25 000 €
  • 25 000 € – 60 000 €
  • powyżej 60 000 €

W przypadku, kiedy oddelegowanie trwa dłużej niż 183 dni w roku kalendarzowym zeznanie podatkowe należy złożyć w Austrii i również tam opodatkować swoje przychody

Termin na złożenie zeznania podatkowego za dany rok upływa w Austrii z końcem kwietnia następnego roku kalendarzowego.