Skip to main content Przejdź do wyszukiwania

Zwrot zaliczki podatku od wynagrodzenia

vratenie-zrazkovej-dane
zrazkova-dan-20-percent-rakusko
oslobodenie-od-zrazkovej-dane

ZALICZKA PODATKU OD WYNAGRODZENIA

W przypadku, kiedy firma zagraniczna wykonuje prace budowlane na terytorium Austrii i deleguje swoich pracowników austriackiemu klientowi w formie przydzielenia tymczasowego, wtedy austriacki klient potrąca z kwoty wystawionych mu faktur zaliczkę podatku od wynagrodzenia w wysokości 20%.

Oczywiście można zażądać zwrotu zaliczki podatku od wynagrodzenia w austriackim organie podatkowym, jednakże okres rozpatrzenia podania przez dany austriacki urząd podatkowy wynosi niekiedy nawet od 9 do 12 miesięcy.

CZY WNIOSKOWAĆ O PŁACENIE ZALICZKI PODATKU OD WYNAGRODZENIA W AUSTRII?

W razie chęci uniknięcia płacenia zaliczek podatku od wynagrodzenia należy całość zagadnień dotyczących spraw płacowych swoich pracowników prowadzić zgodnie z austriackimi przepisami, zaś podatki od wynagrodzenia przekazywać austriackiemu organowi skarbowemu. Wtedy w austriackim urzędzie skarbowym można wnioskować o wydanie zwolnienia od płacenia zaliczki podatku od wynagrodzenia. Zwolnienie takie obowiązuje przez pół roku i można je regularnie ponawiać. Warunkiem wydania zwolnienia czy kolejnego przedłużenia go jest terminowe płacenie podatku od wynagrodzenia za pracowników oraz brak zaległości w stosunku do austriackiego organu podatkowego.

 

Firma austriacka potrąca zaliczkę podatku od wynagrodzenia w wysokości 20% z kwoty każdej faktury w przypadku prowadzenia działalności w formie przydzielenia tymczasowego swoich pracowników.

Oczywiście można domagać się zwrotu zaliczki podatku, jednakże należy się liczyć ze stosunkowo długim terminem rozpatrzenia wniosku, niekiedy nawet od 9 do12 miesięcy.