Naše služby > Vrátenie zrážkovej dane pri dočasnom pridelení zamestnancov

Vrátenie zrážkovej dane pri dočasnom pridelení zamestnancov

Pomôžeme vám s administratívou a riešeniami v Rakúsku​.
Či ste firma, živnostník alebo zamestnanec.

Zrážková daň

V prípade, ak ako zahraničná firma vysielate svojich zamestnancov rakúskemu zákazníkovi formou dočasného pridelenia, bude vám rakúsky zákazník z faktúr strhávať zrážkovú daň vo výške 20%.

O vrátenie späť môžete požiadať rakúsky daňový úrad, avšak až po tom ako sa skočí príslušný kalendárny rok, pričom doba spracovania žiadosti na rakúskom daňovom úrade býva aj 9-12 mesiacov. Daňový úrad vám v takom prípade vráti na základe žiadosti 30% z uvedenej 20%-nej zrážky. 70% zo strhnutej zrážky predstavuje paušálnu daň zo mzdy.

Oslobodenie od zrážkovej dane v Rakúsku

Oslobodenie od zrážkovej dane
v Rakúsku

Ak sa chcete predmetným zrážkam vyhnúť, musíte si nechať spracovávať mzdu svojich zamestnancov podľa rakúskych predpisov a odvádzať daň zo mzdy na rakúsky daňový úrad. Vtedy môžete požiadať rakúsky daňový úrad o vydanie oslobodenia od zrážkovej dane. Platnosť oslobodenia je pol roka a dá sa pravidelne obnovovať. Predpokladom vydania oslobodenia ako aj jeho predĺženia je včasné uhrádzanie dane zo mzdy za zamestnancov a neexistencia nedoplatkov voči rakúskemu daňovému úradu.

Časté otázky

Kedy mi objednávateľ strhne zrážkovú daň?

Váš zákazník vám strhne z každej faktúry 20% v prípade, ak vykonávate práce v Rakúsku prostredníctvom dočasného pridelenia vašich zamestnancov.

Viem požiadať o vrátenie zrážkovej dane?

Áno, samozrejme, o vrátenie zrážkovej dane viete požiadať, treba však rátať s pomerne dlhou lehotou spracovania žiadosti, niekedy aj 9-12 mesiacov.

Pomôžeme vám?

Neváhajte nás kontaktovať

Vaše osobné údaje budú použité výhradne na účely vyriešenia Vášho dopytu a v súlade s podmienkami spracovania osobných údajov GDPR.
Zásady ochrany osobných údajov nájdete tu.

ProfiDeCon newsletter

Nenechajte si ujsť dôležité zmeny, povinnosti a nariadenia.
Novinky vám pošleme e-mailom.