Skip to main content Skip to search

Ohlášení činnosti

ohlasenie-cinnosti-v-rakusku
ziadost-na-spolkovom-ministerstve-v-rakusku
hrozia-sankcie

OHLÁŠENÍ ČINNOSTI

V případě, že jako firma nebo živnostník plánujete vykonávat v Rakousku dočasně činnosti, které jsou ve smyslu rakouských předpisů činnostmi regulovanými, jste ještě před samotným zahájením výkonu činnosti povinni svoji činnost ohlásit. Žádost se podává na Spolkové ministerstvo pro vědu, výzkum a hospodářství. Ministerstvo při posuzování zkoumá, zda – pokud je činnost činností regulovanou i ve Vaší domovské zemi – máte na tuto činnost dostatečné vzdělání nebo zda předmětnou povinnost splňuje Váš zodpovědný zástupce, nebo pokud je v domovské zemi činnost volnou živností, zda máte praxi alespoň jeden rok.

HROZÍ POKUTY?

Podmínky schválení jsou tedy poměrně přísné. V případě některých druhů činností (např. stavební práce) je nezbytné prokázat i to, že máte uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu v minimální výši 1 milión EUR. Pokud ministerstvo ohlášení činnosti neschválí, nejste oprávnění na území Rakouska dané práce vykonávat, a v případě porušení této povinnosti Vám hrozí pokuty. Také byste neměli začít s provozováním činnosti dřív, než vám ministerstvo vydá kladné rozhodnutí. Pokuty se v obou případech mohou vyšplhat až do výše 3500 EUR.

Ohlášení činnosti prostřednictvím tzv. ohlášení činnosti (Dienstleistungsanzeige) musí provést každá zahraniční firma nebo živnostník, který má v plánu vykonávat v Rakousku dočasné práce spadající v Rakousku pod regulované činnosti.

Ohlášení činnosti je nutné provést v dostatečném časovém předstihu tak, abyste před samotným začátkem výkonu práce disponovali kladným rozhodnutím ze strany ministerstva hospodářství.