Naše služby > Mesačné hlásenia na BUAK

Mesačné hlásenia na BUAK

Mesačné hlásenia
na BUAK

Pomôžeme vám s administratívou a riešeniami v Rakúsku​.
Či ste firma, živnostník alebo zamestnanec.

Povinnosť podávania mesačných hlásení a platenia príspevkov na BUAK

Povinnosť podávania
mesačných hlásení
a platenia príspevkov
na BUAK

Pokiaľ ako zamestnávateľ vysielate alebo dočasne prenajímate na stavebné práce do Rakúska vašich zamestnancov, vzniká vám povinnosť podávania mesačných hlásení na rakúsky fond pre dovolenky a odstupné BUAK a rovnako povinnosť k úhrade mesačných príspevkov na dovolenku za vyslaných zamestnancov. Do mesačného hlásenia je potrebné uviesť presné dni, počas ktorých vaši zamestnanci pracovali v Rakúsku a za tieto vám bude zo strany BUAK stanovená výška príspevku na dovolenku vyslaných zamestnancov. Výška príspevkov pritom závisí od činnosti, ktorú zamestnanci v Rakúsku vykonávajú a od príslušnej mzdy v zmysle rakúskej kolektívnej zmluvy.

Nárok na dovolenku

Vyslaní zamestnanci získavajú za dobu vyslania, alebo ich dočasného pridelenia alikvotnú časť nároku na dovolenku. V prípade, ak zamestnanec čerpá dovolenku, BUAK túto čerpanú dovolenku prepláca priamo zamestnancovi z uhradených príspevkov. Ak vyslaní zamestnanci nevyčerpali počas doby vyslania a ani v priebehu 6 mesiacov po ňom pri trvajúcom pracovnom pomere vo vysielajúcom podniku celú dovolenku, môžu si uplatniť voči BUAK preplatenie nevyčerpanej dovolenky.

Časté otázky

Kedy som ako zamestnávateľ povinný platiť príspevky na BUAK?

Pokiaľ ako zamestnávateľ vysielate alebo dočasne prenajímate vašich zamestnancov na stavebné práce do Rakúska, vzniká vám povinnosť podávania mesačných hlásení a zároveň platenia mesačných príspevkov na dovolenku za vyslaných zamestnancov.

Môžem si ako zamestnanec požiadať o preplatenie dovolenky?

Áno, ak ste si ako zamestnanec nevyčerpali celú dovolenku, na ktorú vám vznikol nárok za dobu prác v Rakúsku, môžete BUAK požiadať najskôr po uplynutí 6 mesiacov od skončenia vyslania o jej preplatenie.

Pomôžeme vám?

Neváhajte nás kontaktovať

Vaše osobné údaje budú použité výhradne na účely vyriešenia Vášho dopytu a v súlade s podmienkami spracovania osobných údajov GDPR.
Zásady ochrany osobných údajov nájdete tu.

ProfiDeCon newsletter

Nenechajte si ujsť dôležité zmeny, povinnosti a nariadenia.
Novinky vám pošleme e-mailom.