Naše služby > Založenie živnosti v Rakúsku

Založenie živnosti
v Rakúsku

Pomôžeme vám s administratívou a riešeniami v Rakúsku​.
Či ste firma, živnostník alebo zamestnanec.

Založenie živnosti

Ak máte ako fyzická osoba záujem dlhodobo vykonávať svoju činnosť v Rakúsku, potrebujete si na to založiť rakúsku živnosť. Táto je buď voľná, alebo regulovaná, pričom v prípade regulovanej živnosti je nutné splnenie zákonných predpokladov k preukázaniu a uznaniu odbornej kvalifikácie v danom obore. Založenie živnosti musíte ohlásiť na tamojší živnostenský úrad. Pri prihlasovaní živnosti je nutné predložiť niekoľko dokladov v závislosti od toho, či žiadate o voľnú, alebo regulovanú živnosť ako napr. rodný list, doklad totožnosti, potvrdenie o pobyte v Rakúsku, či výpis z registra trestov.

Od kedy môžem podnikať

Podnikať môžete začať od chvíle ako máte živnosť založenú. Po založení živnosti musíte informovať o vašej činnosti rakúsky daňový úrad (Finanzamt) a tiež  príslušnú sociálnu poisťovňu živnostenského podnikania (SVS). Uvedená registrácia a rakúska živnosť prináša so sebou tiež povinnosť úhrady mesačných odvodov do príslušnej poisťovne, povinné spoplatnené členstvo v Obchodnej komore a samozrejme úhradu rakúskej dane z príjmu. Uvedené vás oprávňuje k dávkam rakúskeho sociálneho systému ako aj k rakúskemu dôchodku.

Časté otázky

Aké ďalšie povinnosti mi vyplývajú z rakúskej živnosti?

Od momentu získania živnostenského oprávnenia vám vzniká tiež povinnosť registrovať sa na príslušnej sociálnej poisťovni za účelom úhrady odvodov, na daňovom úrade ako aj na Obchodnej komore.

Pomôžeme vám?

Neváhajte nás kontaktovať

Vaše osobné údaje budú použité výhradne na účely vyriešenia Vášho dopytu a v súlade s podmienkami spracovania osobných údajov GDPR.
Zásady ochrany osobných údajov nájdete tu.

ProfiDeCon newsletter

Nenechajte si ujsť dôležité zmeny, povinnosti a nariadenia.
Novinky vám pošleme e-mailom.