Naše služby > Vrátenie 25% zrážky pri stavebných a čistiacich prácach

Vrátenie 25% zrážky
pri stavebných
a čistiacich prácach

Vrátenie 25% zrážky pri stavebných
a čistiacich prácach

Pomôžeme vám s administratívou a riešeniami v Rakúsku​.
Či ste firma, živnostník alebo zamestnanec.

Zrážka z dôvodu ručenia objednávateľa (Auftraggeberhaftung)

Pokiaľ ako firma alebo živnostník vysielate do Rakúska svojich zamestnancov k zákazníkovi na stavebné alebo čistiace práce, strhne vám váš zákazník z každej faktúry zrážku vo výške 25%. Uvedené slúži ako ochrana vášho objednávateľa pred jeho ručením za príspevky a sociálne odvody za vašich zamestnancov, a to aj pre prípad, ak  by sa preukázalo, že predmetní zamestnanci mali byť poistení v rakúskom sociálnom systéme (napr. po 24 mesiacoch vysielania zamestnancov). Časť danej zrážky vo výške 20% smeruje do Gebietskrankenkasse (zdravotnej poisťovne) a časť vo výške 5% na príslušný daňový úrad.

Vrátenie zrážky, oslobodenie od zrážky

O zrážku sa dá požiadať späť prostredníctvom samostatných žiadostí o vrátenie. Od zrážania týchto príspevkov sa viete oslobodiť zápisom vašej spoločnosti ako zamestnávateľa do tzv. HFU – zoznamu. Toto je však možné až v prípade, ak odvádzate za zamestnancov príspevky do rakúskeho sociálneho systému a vykonávate stavebné práce aspoň po dobu 3 rokov.

Časté otázky

Kedy mi rakúsky zákazník strhne zrážku vo výške 25%?

Uvedené by mal strhnúť každý zákazník v prípade stavebných alebo čistiacich prác, ktorý sa chce chrániť pred povinnosťou ručenia za odvod príspevkov a sociálnych odvodov za zamestnancov svojho subdodávateľa.

Môžem požiadať o vrátenie zrážky?

Áno, o vrátenie zrážky viete požiadať ihneď po jej strhnutí a odvode zo stany objednávateľa na príslušný úrad.

Pomôžeme vám?

Neváhajte nás kontaktovať

Vaše osobné údaje budú použité výhradne na účely vyriešenia Vášho dopytu a v súlade s podmienkami spracovania osobných údajov GDPR.
Zásady ochrany osobných údajov nájdete tu.

ProfiDeCon newsletter

Nenechajte si ujsť dôležité zmeny, povinnosti a nariadenia.
Novinky vám pošleme e-mailom.