Naše služby > ZKO – hlásenie vyslania a dočasného pridelenia zamestnancov

ZKO – hlásenie vyslania a dočasného pridelenia zamestnancov

Pomôžeme vám s administratívou a riešeniami v Rakúsku​.
Či ste firma, živnostník alebo zamestnanec.

ZKO – hlásenie vyslania a dočasného pridelenia zamestnancov

V prípade, ak plánujete do Rakúska vysielať, alebo dočasne prideliť  na práce svojich zamestnancov,  je nutné ohlásiť vás ako zamestnávateľa, vašich zamestnancov a miesto výkonu práce na ministerstvo financií. Zároveň v prípade zmien je nutné nahlásiť ministerstvu každú zmenu. V prvotnom hlásení je potrebné okrem iného uviesť aj mzdu zamestnancov, ktorá musí byť v súlade s príslušnou platnou rakúskou kolektívnou zmluvou.

Finančná polícia

Finančná polícia pri prípadných kontrolách preveruje najmä to, či sú jednotliví zamestnanci prihlásení, či im je vyplácaná minimálna mzda podľa príslušnej kolektívnej zmluvy vrátane príplatkov a či nie sú na práce využívaní živnostníci ako tzv. skrytí zamestnanci, za čo hrozia vysoké sankcie.

Časté otázky

Kedy som povinný hlásiť svojich zamestnancov na ministerstvo financií?

Pokiaľ ako zahraničná firma vysielate alebo dočasne prideľujete svojich zamestnancov na práce do Rakúska, ste povinný prihlásiť jednak miesto výkonu práce, ale aj zamestnancov, ktorí budú v Rakúsku pracovať, a to na ministerstvo financií prostredníctvom hlásení ZKO.

Do kedy musím podať ZKO hlásenia?

Hlásenia je nutné spraviť najneskôr pred začiatkom prác vyslaných zamestnancov. Netreba tiež zabúdať na to, že je nutné hlásiť aj každú jednotlivú zmenu, či predčasné skončenie vyslania zamestnancov.

Pomôžeme vám?

Neváhajte nás kontaktovať

Vaše osobné údaje budú použité výhradne na účely vyriešenia Vášho dopytu a v súlade s podmienkami spracovania osobných údajov GDPR.
Zásady ochrany osobných údajov nájdete tu.

ProfiDeCon newsletter

Nenechajte si ujsť dôležité zmeny, povinnosti a nariadenia.
Novinky vám pošleme e-mailom.