Naše služby > Spracovanie mzdovej agendy

Spracovanie
mzdovej agendy

Pomôžeme vám s administratívou a riešeniami v Rakúsku​.
Či ste firma, živnostník alebo zamestnanec.

Spracovanie mzdovej agendy

Máte v Rakúsku založenú právnu entitu a plánujete zamestnávať zamestnancov spadajúcich pod rakúsky sociálny systém? Alebo plánujete vykonávať aktivity prostredníctvom svojej domovskej entity na území Rakúska a plánujete pri tom zamestnať zamestnancov spadajúcich pod rakúsky sociálny systém? V oboch prípadoch je nutné vašu firmu zaregistrovať v Rakúsku na príslušnej zdravotnej poisťovni ako aj na daňovom úrade pre účely dane zo mzdy a nechať si spracovávať mzdu podľa rakúskych predpisov.

Prostredníctvom našich rakúskych partnerov vám vieme pomôcť jednak so samotnou prípravou pracovnej zmluvy, určením príslušnej kolektívnej zmluvy, pod ktorú má daný zamestnanec spadať a rovnako aj so stanovením minimálnej mzdy, ktorú musíte svojim zamestnancom vyplácať vrátane všetkých ďalších zákonných príplatkov a taktiež aj so samotným výpočtom rakúskych miezd a vypočítaním zákonných odvodov a dane zo mzdy. Stačí nám len dodať každý mesiac údaje v správnej forme a preberieme za vás všetku administratívu spojenú so zamestnávaním vašich zamestnancov.

Časté otázky

Kedy sa môžem oslobodiť od toho, aby mi rakúsky zákazník viac nestrhával zrážkovú daň vo výške 20%?

Na to, aby vám rakúsky zákazník viac z faktúr nestrhával zrážkovú daň vo výške 20%, je nutné spracovávať mzdu vašich zamestnancov a odvádzať rakúsku daň zo mzdy na rakúsky daňový úrad. Následne je možné požiadať daňový úrad o vystavenie oslobodenia, ktoré predložíte rakúskemu zákazníkovi a ten vám už ďalej zrážkovú daň strhávať nemôže. Toto oslobodenie je však možné získať len za predpokladu, že vznikne dôvod na vedenie mzdového účtovníctva v Rakúsku.

Pomôžeme vám?

Neváhajte nás kontaktovať

Vaše osobné údaje budú použité výhradne na účely vyriešenia Vášho dopytu a v súlade s podmienkami spracovania osobných údajov GDPR.
Zásady ochrany osobných údajov nájdete tu.

ProfiDeCon newsletter

Nenechajte si ujsť dôležité zmeny, povinnosti a nariadenia.
Novinky vám pošleme e-mailom.