Skip to main content Skip to search

Vrátenie zrážkovej dane

vratenie-zrazkovej-dane
zrazkova-dan-20-percent-rakusko
oslobodenie-od-zrazkovej-dane

ZRÁŽKOVÁ DAŇ

V prípade ak ako zahraničná firma vykonávate stavebné práce na území Rakúska a svojich zamestnancov vysielate rakúskemu zákazníkovi formou dočasného pridelenia, bude Vám rakúsky zákazník z faktúr strhávať zrážkovú daň vo výške 20%.

O vrátenie späť môžete samozrejme rakúsky daňový úrad požiadať, avšak doba spracovania žiadosti na rakúskom daňovom úrade je niekedy aj 9-12 mesiacov.

POŽIADAŤ O ZRÁŽKOVÚ DAŇ V RAKÚSKU?

Ak sa chcete predmetným zrážkam vyhnúť, musíte si nechať spracovávať mzdu svojich zamestnancov podľa rakúskych predpisov a odvádzať daň zo mzdy na rakúsky daňový úrad. Vtedy môžete požiadať rakúsky daňový úrad o vydanie oslobodenia od zrážkovej dane. Platnosť oslobodenia je pol roka a dá sa pravidelne obnovovať. Predpokladom vydania oslobodenia ako aj jeho predĺženia je včasné uhrádzanie dane zo mzdy za zamestnancov a neexistencia nedoplatkov voči rakúskemu daňovému úradu.

Rakúska firma Vám strhne z každej faktúry 20% v prípade ak vykonávate svoje práce v Rakúsku prostredníctvom dočasného pridelenia svojich zamestnancov.

Áno, samozrejme, o vrátenie zrážkovej dane viete požiadať, treba však rátať s pomerne dlhou lehotou spracovania žiadosti, niekedy aj 9-12 mesiacov.