Skip to main content Skip to search

Zpracování mzdové agendy

Mzda-podla-rakuskych-predpisov
spracovanie-mzdovej-agendy
dobrovolne-spracovanie-miezd

ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY

Máte v Rakousku založenou právnickou osobu a plánujete zaměstnávat zaměstnance spadající pod rakouský sociální systém? Nebo plánujete provádět činnosti prostřednictvím vlastní domácí osoby na území Rakouska a plánujete přitom zaměstnávat zaměstnance spadající pod rakouský sociální systém? V obou případech je nutné Vaší firmu v Rakousku zaregistrovat u příslušné zdravotní pojišťovny a i na finančním úřadě k dani ze mzdy a nechat si zpracovávat mzdu podle rakouských předpisů. Prostřednictvím našich rakouských partnerů Vám dokážeme pomoci jednak se samotnou přípravou pracovní smlouvy, určením příslušné kolektivní smlouvy, pod kterou má daný zaměstnanec spadat, a rovněž také se stanovením minimální mzdy, kterou musíte svým zaměstnancům vyplácet, včetně všech dalších zákonných příplatků, ale i se samotným výpočtem rakouských mezd a vypočítáním zákonných odvodů, ale i daně ze mzdy. Stačí nám každý měsíc pouze dodat údaje ve správné podobě a přebereme za Vás veškerou administrativu související se zaměstnáváním Vašich zaměstnanců.

DOBROVOLNÉ ZPRACOVÁNÍ MEZD

V případě, že jste jako zahraniční subjekt aktivní v Rakousku v oblasti dočasného přidělení zaměstnanců, je rakouský zákazník povinen strhávat Vám z každé faktury daň ze mzdy ve výši 20 %. Od této srážky se můžete osvobodit tak, že požádáte o tzv. osvobození od srážkové daně (Freistellung), přičemž předpokladem k jeho udělení je dobrovolný odvod daně ze mzdy za dočasně přidělené zaměstnance rakouskému finančnímu úřadu, čemuž předchází dobrovolné zpracování mzdové agendy ze strany rakouského daňového poradce, a předpokladem k vydání osvobození je rovněž neexistence nedoplatků na dani ze mzdy.

K tomu, aby Vám rakouský zákazník přestal z faktur strhávat srážkovou daň ve výši 20 %, je nutné si nechat dobrovolně zpracovat mzdu Vašich zaměstnanců a dobrovolně platit rakouskou daň ze mzdy rakouskému finančnímu úřadu. Následně Vám daňový úřad vystaví osvobození, které předložíte rakouskému zákazníkovi, a ten Vám již nadále nemůže žádnou srážkovou daň strhávat.

Tuto povinnost v případě vysílání zaměstnanců, pokud jde o práce vykonávané na základě smlouvy o dílo, nemáte. Měl byste ji tehdy, pokud byste zaměstnal např. osobu, která má trvalý pobyt v Rakousku a spadá pod rakouský sociální systém; v takovém případě by se Vaše česká firma musela zaregistrovat u příslušné sociální pojišťovny, ale i u finančního úřadu k platbám odvodů za takového zaměstnance.