Skip to main content Skip to search

Vedenie účtovníctva

vedenie-uctovnictva
uctovna-zavierka-rakuskej-gmbh
rezim-dph-v-oblasti-stavebnictva-dane-rakusko

VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA

V prípade ak ste si už v Rakúsku založili spoločnosť a táto bola riadne zaregistrovaná aj v obchodnom registri, vzniká Vám povinnosť vedenia účtovníctva pre túto spoločnosť. V Rakúsku je podvojný spôsob vedenia účtovníctva a dane sa dokážu vyšplhať až do výšky 42,6%. Účtovná závierka rakúskej GmbH si taktiež vyžaduje každoročný audit, ktorý patrí k pomerne náročným finančným položkám. O uvedené sa vieme postarať prostredníctvom nášho partnera –  rakúskej daňovej kancelárie. Okrem klasického vedenia účtovníctva Vás budeme samozrejme informovať o zmenách v legislatíve súvisiacich s účtovaním ako aj predpismi v oblasti DPH.

REŽIM DPH V OBLASTI STAVEBNÍCTVA

V stavebníctve je väčšinou služba spojená s nehnuteľnosťou, čo znamená, že miesto dodania je Rakúsko. Ak vykonávate služby stavebníctva v Rakúsku prostredníctvom svojej domovskej entity a Vašim odberateľom by bola súkromná osoba, musíte sa registrovať na rakúskom daňovom úrade, pričom Vaše služby musíte fakturovať s rakúskou DPH (20%). Do obratu 36 000,- EUR za kalendárny rok sa rakúske daňové subjekty nemusia registrovať za platcov DPH. Táto hranica však pre zahraničné firmy neplatí. Ak bude Vaším odberateľom podnikateľ, budete mu vystavovať faktúry bez DPH, pričom v Rakúsku nastáva samozdanenie. Pokiaľ Váš odberateľ bude podnikateľ, ale nie platca DPH, DPH odvedie na rakúsky daňový úrad. Vy sa za platcu DPH registrovať nemusíte.

Dôležité je vedieť, že stavebné firmy v Rakúsku si medzi sebou vystavujú faktúry bez DPH, čím dochádza k vnútroštátnemu samozdaneniu. Ak napríklad fakturujete rakúskemu platcovi DPH sumu bez DPH a Váš slovenský subdodávateľ Vám chce fakturovať jeho služby, na projekte v Rakúsku platí, že slovenský subdodávateľ sa nemusí registrovať za platcu DPH v Rakúsku. Jednoducho Vám vyfakturuje sumu bez DPH na základe rakúskeho predpisu, ktorý upravuje problematiku samozdanenia medzi stavebnými firmami.

prípade ak vykonávate práce na území Rakúska, sú tieto práce od DPH oslobodené, nakoľko v tomto prípade ide o režim samozdanenia. Rovnako nie ste povinný sa v Rakúsku registrovať na DPH ani v prípade ak by ste na práce využívali subdodávateľov.

V prípade ak Vaša rakúska spoločnosť bude mať obrat do 36.000,- EUR, nie ste povinný sa registrovať na DPH. Po prekročení tohto obratu však už povinnosť registrácie na DPH v Rakúsku je.