Skip to main content Skip to search

Vyhotovenie daňových priznaní

vyhotovenie-danovych-priznani
finanzamt-steuer-berater
prehlad-sadzieb-dane-z-primu-v-rakusku

POVINNOSŤ PODAŤ DAŇOVÉ PRIZNANIE

V prípade, ak ste zamestnancom rakúskej spoločnosti a zdržiavate sa v Rakúsku po dobu dlhšiu ako 183 dní v kalendárnom roku, máte povinnosť podať daňové priznanie v Rakúsku a zaplatiť tu aj daň z príjmu. Rovnaké tiež platí aj pre prípady, ak máte rakúsku živnosť (bez ohľadu na dĺžku pobytu). Výška daní závisí od Vášho príjmu. Avšak v prípade, ak Váš ročný príjem neprekročí hranicu 11 000,- €, platí že ste oslobodený od daňovej povinnosti, pričom nie ste ani povinný podať daňové priznanie.  V prípade, že stanovenú hranicu prekročíte, tak výška dane závisí od výšky Vášho príjmu. V prípade ak máte na Slovensku naďalej trvalý pobyt a nemáte tu žiadne príjmy, ste povinný podať daňové priznanie aj na Slovensku, hoci nulové.

PREHĽAD SADZIEB DANE Z PRÍJMU

Lehota na podanie daňového priznania v Rakúsku je do konca apríla nasledujúceho roku. V Rakúsku platí tzv. progresívna daň, teda čím vyšší príjem, tým vyššie je aj percento dane.

Výška zdaniteľného príjmuDaňová sadzba pre výpočet
do 11 000 €nezdaňuje sa
11 000 € – 25 000 €36,50 %
25 000 € – 60 000 €43,214 %
nad 60 000 €50 %
  • 11 000 € – 25 000 €
  • 25 000 € – 60 000 €
  • nad 60 000 €

V prípade, ak Vaše vyslanie trvá viac ako 183 dní v kalendárnom roku, ste povinný podávať daňové priznanie v Rakúsku a zdaniť svoj príjem tam.

Lehota na podanie daňového priznania v Rakúsku je do konca apríla nasledujúceho kalendárneho roka.