Skip to main content Skip to search

Založenie spoločnosti v Rakúsku

startup-your-company-of-austria
Zalozenie-spolocnosti-v-rakusku
Analyse-Planung-Umsetzung

ZALOŽENIE SPOLOČNOSTI

Chystáte sa podnikať v Rakúsku a chcete si založiť rakúsku spoločnosť?

Poradíme Vám s výberom správnej formy, ohlásením živnosti pre novú spoločnosť a celú agendu prevezmeme na seba.

Najčastejšie volenou formou je práve spoločnosť s ručením obmedzeným (tzv. GmbH). Minimálny základný kapitál GmbH predstavuje 35.000,- EUR a pri založení je potrebné splatiť minimálne 50 %, t.j. 17.500,- EUR. Existuje však možnosť tzv. privilegovaného založenia spoločnosti so základným imaním vo výške 10.000,- EUR, pričom vtedy postačuje, keď je pri založení spoločnosti splatená čiastka vo výške 5.000,- EUR. V lehote 10 rokov od založenia spoločnosti je však potrebné navýšiť základné imanie na zákonné minimum, teda 35.000,- EUR.

PODNIKÁTE V RAKÚSKU DLHŠIE AKO 1 ROK?

V prípade ak ste činný v Rakúsku so svojou zahraničnou firmou už dlhšie ako 1 rok a Vaše aktivity sú cielene orientované aj z dlhodobého charakteru na rakúsky trh, ste podľa rakúskej legislatívy povinný si založiť v Rakúsku právny subjekt podľa rakúskeho práva, teda buď spoločnosť s ručením obmedzeným alebo inú právnu formu. Nedodržanie tejto povinnosti môže byť zo strany rakúskych úradov sankcionované.

V prípade, ak Vaša činnosť v Rakúsku nemá byť len dočasná, ale má trvať viac ako 1 rok, ste povinný zriadiť si v Rakúsku právny subjekt založený podľa rakúskych predpisov.

Základné imanie rakúskej sro (GmbH) je 35.000,- EUR. Je však možnosť založiť sro (GmbH) aj so základným imaním 10.000,- EUR (tzv. privilegované založenie), pričom na začiatok stačí splatiť len 5.000,- EUR.