Skip to main content Skip to search

Ohlásenie činnosti

ohlasenie-cinnosti-v-rakusku
ziadost-na-spolkovom-ministerstve-v-rakusku
hrozia-sankcie

OHLÁSENIE ČINNOSTI

V prípade ak ako firma alebo živnostník plánujete vykonávať v Rakúsku dočasne činnosti, ktoré sú v zmysle rakúskych predpisov regulovanými činnosťami, ste ešte pred samotným začiatkom výkonu prác povinný ohlásiť svoju činnosť. Žiadosť sa podáva na Spolkovom ministerstve pre vedu, výskum a hospodárstvo. Ministerstvo pri posudzovaní skúma, či v prípade ak je činnosť regulovanou aj vo Vašom domovskom štáte máte na ňu dostatočné vzdelanie alebo predmetnú povinnosť spĺňa Váš zodpovedný zástupca alebo ak je činnosť v domovskom štáte voľnou živnosťou máte v nej prax aspoň jeden rok.

HROZIA SANKCIE?

Podmienky na schválenie sú teda pomerne prísne. V prípade niektorých druhov činností (napr. stavebné práce) je nutné preukázať aj to, že máte zabezpečené poistenie zodpovednosti za škodu, ktoré musí byť minimálne vo výške 1 Mio EUR. V prípade ak ministerstvo ohlásenie činnosti neschváli, nie ste oprávnení vykonávať dané práce na území Rakúska a v prípade porušenia tejto povinnosti Vám hrozia sankcie. Rovnako by ste nemali začať s prevádzkovaním činnosti skôr ako Vám ministerstvo udelí kladné rozhodnutie. Sankcie v oboch prípadoch sa môžu vyšplhať až do výšky 3500,- EUR.

Ohlásiť činnosť cez tzv. ohlásenie činnosti (Dienstleistungsanzeige) musí spraviť každá zahraničná firma alebo zahraničný živnostník, ktorý má v pláne vykonávať v Rakúsku dočasne práce, ktoré spadajú pod regulované činnosti v Rakúsku.

Ohlásenie činnosti je nutné spraviť v dostatočnom časovom predstihu tak, aby ste pred samotným začiatkom výkonu prác disponovali kladným rozhodnutím zo strany ministerstva hospodárstva.