Skip to main content Skip to search

ZKO (Hlásenia vyslania zamestnancov)

Hlasenie-na colny-urad
ZKO-Hlaseniea-na-colny-urad-Rakusko
kontrola-zamestnancov-a-zamestnavatela-v-rakusku

ZKO (HLÁSENIA VYSLANIA ZAMESTNANCOV)

V prípade ak plánujete vykonávať v Rakúsku práce prostredníctvom svojich zamestnancov, je nutné ohlásiť Vás ako zamestnávateľa, Vašich zamestnancov a príslušné miesto výkonu práce na ministerstvo financií. Zároveň v prípade zmien je nutné nahlásiť ministerstvu každú zmenu. V prvotnom hlásení je nutné okrem iného uviesť aj plat zamestnancov. Tento musí byť v súlade s príslušnou platnou rakúskou kolektívnou zmluvou. V Rakúsku je niekoľko druhov kolektívnych zmlúv, pričom sú odlišné v závislosti od príslušného výkonu práce.

FINANČNÁ POLÍCIA

Finančná polícia pri prípadných kontrolách preveruje najmä to, či sú jednotliví zamestnanci prihlásení, či im je vyplácaná minimálna mzda podľa príslušnej kolektívnej zmluvy vrátane príplatkov a či nie sú na práce využívaní živnostníci ako tzv. skrytí zamestnanci, za čo hrozia veľmi vysoké sankcie.

Pokiaľ ako zahraničná firma vysielate svojich zamestnancov na práce do Rakúska, ste povinný prihlásiť jednak miesto výkonu práce, ale aj zamestnancov, ktorí budú na projekte pracovať na ministerstvo financií prostredníctvom hlásení ZKO.

Hlásenia je nutné spraviť najneskôr jeden deň pred nástupom zamestnancov. Netreba tiež zabúdať na to, že je nutné hlásiť aj každú jednotlivú zmenu či skončenie vyslania zamestnancov.