Skip to main content Przejdź do wyszukiwania

Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej w Austrii

Zalozenie-zivnosti-v-rakusku
Zalozenie-zivnosti-musite-ohlasit
Podnikat-mozete-zacat-od-chvile-ako-mate-zivnost-zalozenu

ZAŁOŻENIE JEDNOOSOBOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W AUSTRII

W przypadku, kiedy zagraniczna osoba fizyczna jest zainteresowana długoterminowym wykonywaniem działalności gospodarczej w Austrii, musi prowadzić działalność gospodarczą w Austrii. Działalność ta jest regulowana albo nie podlega regulacji, przy czym w razie działalności regulowanej wymagane jest spełnienie dalszych ustawowych warunków, w szczególności dotyczących kryteriów wykształcenia i praktyki w danej dziedzinie. Chęć prowadzenia działalności gospodarczej należy zgłosić w lokalnym Urzędzie ds. Prowadzenia Działalności Gospodarczej. W związku ze zgłaszaniem chęci prowadzenie działalności gospodarczej należy przedłożyć stosowne dokumenty w zależności od tego, czy chodzi o działalność regulowaną albo niepodlegającą regulacjom, przede wszystkim jednak: akt urodzenia, zaświadczenie o pobycie w Austrii, wyciąg z Rejestru Karnego, ewentualnie dokumenty poświadczające osiągnięte wykształcenie lub długość praktyki zawodowej. Wszystkie te dokumenty muszą być urzędowo przetłumaczone na język słowacki.

OD KIEDY MOŻNA JUŻ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ?

Działalność gospodarczą można zacząć prowadzić od chwili założenia działalności gospodarczej. Po założeniu działalności gospodarczej o fakcie tym należy poinformować austriacki Urząd Skarbowy (Finanzamt) oraz stosowny oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (SVA). Wspomniane powinności zarejestrowania się skutkują obowiązkiem comiesięcznego odprowadzania składek na rzecz stosownego zakładu ubezpieczeń, obowiązkiem odpłatnego członkostwa w Izbie Handlowej oraz oczywiście obowiązkiem płacenia austriackiego podatku dochodowego. Płacenie wspomnianych danin uprawnia do korzystania ze świadczeń austriackiego systemu społecznego oraz do otrzymywania w przyszłości austriackiej emerytury.

Tak, jednym z warunków przyznania prawa do prowadzenia działalności gospodarczej jest posiadanie zezwolenia na pobyt w Austrii. Bez niego nie można otrzymać uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w Austrii.

Z chwilą uzyskania uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w Austrii należy zarejestrować się w stosownym zakładzie ubezpieczeń w celu płacenia składek oraz w urzędzie podatkowym i stosownej Izbie Handlowej.